Voorkom hart- en vaat problemen met 99% zekerheid!

De wereldwijde doodsoorzaak nummer één is hart- en vaatziekten. Maar dit is niet overal het geval. Want wat hebben gemeenschappen in landelijk China, Centraal Afrika, de Papua Hooglanders en Tarahumara Indianen met elkaar gemeen? Er komen geen hart- en vaatziekten voor in hun samenleving.

Het wetenschappelijke onderzoek
Zonder dat ze het van elkaar wisten, startten twee doctoren in de jaren tachtig een onderzoek naar het stopzetten en genezen van hart- en vaatziekten. Ze hadden te horen gekregen dat er gebieden in de wereld waren waar mensen niet getroffen werden door deze ziekten. Hun idee? Ze zetten een studie op, waar de deelnemers net als de mensen in de gebieden in de wereld waar hart- en vaatziekten zo goed als afwezig zijn, begonnen met het eten van gezonde plantaardige voeding. 

Het resultaat
Beide artsen bevestigden door middel van röntgenfoto’s dat de ziekte bij de patiënten stopgezet of zelfs omgekeerd werd. Er werden indrukwekkende resultaten behaald: het gevolg was dat angina (pijn in de hartstreek) afnam of verdween en tegelijkertijd daalden de cholesterolniveaus aanzienlijk. Door deze interventie pak je het probleem bij de kern aan. Je stelt het lichaam in staat zichzelf te genezen, net als het een wondje in je arm kan helen. 

Wie zijn deze artsen en wat kunnen we van ze leren?

Dr. Caldwell Esselstyn
Dr. Esselstyn van de Cleveland Clinic, heeft met zijn onderzoek bewezen dat hart- en vaatziekten met behulp van voeding voorkomen en omgedraaid kan worden. 

Het overgrote deel van de mensen uit zijn onderzoek was ten dode opgeschreven. Welk medicijn schreef Dr. Esselstyn zijn patiënten voor? Een hoogwaardig plantaardig dieet, zonder toegevoegde olie.

Door deze manier van eten daalde het gemiddelde cholesterol van de onderzoeksgroep van 6.35 mm/l naar 3.50 mm/l. Mensen met een cholesterol boven de 6.22 mm/l bevinden zich in een verhoogde risicogroep voor hart- en vaatziekten. Mensen met een cholesterol onder de 3.89 mm/l hebben zichzelf ‘Heart Attack Proof’ gemaakt. Dezelfde lage cholesterolwaarden worden waargenomen in gemeenschappen waar hart- en vaatziekten zo goed als afwezig zijn.

Hoe is het afgelopen met zijn patiënten die ten dode opgeschreven waren? Na 21 jaar gaf Dr. Esselstyn een update van de studie: alle deelnemers waren nog in leven en verkeerden in goede gezondheid.

Dr. Dean Ornish
Dr. Ornish publiceerde in 1990 zijn ‘Lifestyle Heart Trial’ in de 'Lancet' en de 'Journal of The American Medical Association'. Hiermee was hij de eerste die met zijn programma wetenschappelijk aantoonde dat hart- en vaatziekten omgedraaid kunnen worden door ingrijpende veranderingen in je levensstijl.

Hoe zag het onderzoek van Dr. Ornish eruit? Hij verzamelde twee vergelijkbare groepen mensen met hart- en vaatziekten. De eerste groep werd behandeld met een gezond plantaardig dieet, beweging en stressmanagement. De tweede groep werd gevraagd het standaard medische advies te volgen. Na een jaar werd het effect van de verschillende interventies gemeten. De mensen bij de eerste groep (op het gezonde plantaardige dieet) begonnen hun hart- en vaatziekten om te draaien. Uit de scans bleek de vernauwing van de kransslagaders aanzienlijk afgenomen te zijn. De deelnemers kregen meer energie, verloren gewicht en voelden zich beter. De meeste patiënten in de controlegroep hadden precies het tegenovergestelde resultaat bereikt. Hun kransslagaderen werden nauwer en aan het einde van het onderzoek bleek hun hartziekte zich verder ontwikkeld te hebben.

Wat kunnen we hiervan leren?
Dit onderzoek heeft aangetoond dat er een effectieve en veiligere oplossing is voor het genezen van hart- en vaatziekten dan de huidige methodes zoals coronaire bypassoperatie, angioplastiek en stents. Coronaire hart- en vaatziekten vinden zijn oorsprong in voeding en zijn dan ook met voeding te genezen.

Ervaar nu ons online programma

Meld je nu aan

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.