Wetenschap

World Health Organization

Volgens de World Health Organization sterven er jaarlijks wereldwijd 17,5 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten. In Nederland sterft 1 op de 4 mensen aan hart- en vaatziekten, wat neerkomt op ongeveer 40.000 sterfgevallen per jaar. Elke dag sterven er meer dan 100 Nederlanders en worden meer dan 1.000 mensen met hart- en vaatziekten opgenomen in het ziekenhuis. The Healthy Heart helpt deze cijfers naar beneden te brengen door het stimuleren van positieve levensstijlveranderingen.

Wat hebben gemeenschappen in landelijk China, Centraal Afrika, de Papua Hooglanders en Tarahumara Indianen met elkaar gemeen? Er komen geen hart- en vaatziekten voor in hun samenleving!

In de jaren tachtig startten twee doctoren, zonder dat ze het van elkaar wisten, een onderzoek naar het stopzetten en genezen van hart- en vaatziekten. De richtlijnen van hun studies waren simpel en duidelijk: eet geen voedsel waarvan bekend is dat het schade kan toebrengen aan het hart- en vatenstelsel. Dit betekende dat de onderzoeksgroep hoogwaardige plantaardige voeding ging eten, net als de mensen in de gebieden in de wereld waar hart- en vaatziekten zo goed als afwezig zijn. Op deze manier pak je het probleem bij de kern aan. Je stelt het lichaam in staat zichzelf te genezen, net als het een wondje in je arm kan helen. Er werden indrukwekkende resultaten behaald met deze interventie: het gevolg was dat angina (pijn in de hartstreek) afnam of verdween en tegelijkertijd daalden de cholesterolniveaus aanzienlijk. Beide artsen bevestigden door middel van röntgenfoto’s dat de ziekte bij de patiënten stopgezet of omgekeerd werden.

Dr. Caldwell Esselstyn

Wie is Dr. Caldwell Esselstyn? Dr. Esselstyn van de Cleveland Clinic, heeft met zijn onderzoek bewezen dat hart- en vaatziekten met behulp van voeding voorkomen en omgedraaid kan worden.

Het overgrote deel van de mensen uit zijn onderzoek was ten dode opgeschreven. Welk medicijn schreef Dr. Esselstyn zijn patiënten voor? Een hoogwaardig plantaardig dieet, zonder toegevoegde olie.

Door deze manier van eten daalde het gemiddelde cholesterol van de onderzoeksgroep van 6.35 mm/l naar 3.50 mm/l. Mensen met een cholesterol boven de 6.22 mm/l bevinden zich in een verhoogde risicogroep voor hart- en vaatziekten. Mensen met een cholesterol onder de 3.89 mm/l hebben zichzelf ‘Heart Attack Proof’ gemaakt.

Dezelfde lage cholesterolwaarden worden waargenomen in gemeenschappen waar hart- en vaatziekten zo goed als afwezig zijn. Dit is de hoogste daling van cholesterol die ooit is gedocumenteerd in de medische literatuur.

In zijn boek ‘Prevent and Reverse Heart Disease’ legt Dr. Esselstyn met onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs uit hoe hart- en vaatziekten voor altijd een halt toegeroepen kan worden. Hoe is het afgelopen met zijn patiënten die ten dode opgeschreven waren?

Na 21 jaar gaf Dr. Esselstyn een update van de studie: alle deelnemers waren nog in leven en verkeerden in goede gezondheid.

Download hieronder zijn wetenschappelijke publicaties:

  • Preventive Cardiology – Resolving the Coronary Artery Disease Epidemic through Plant-Based Nutrition (PDF)
  • The Journal Of Family Practice – A Way To Prevent CAD? (PDF)
Download nu

Dr. Dean Ornish

Dr. Ornish publiceerde in 1990 zijn ‘Lifestyle Heart Trial’ in de Lancet en de Journal of The American Medical Association. Hiermee was hij de eerste die met zijn programma wetenschappelijk aantoonde dat hart- en vaatziekten omgedraaid kunnen worden door ingrijpende veranderingen in je levensstijl.

Hoe zag het onderzoek van Dr. Ornish eruit? Hij verzamelde twee vergelijkbare groepen mensen met hart- en vaatziekten. De eerste groep werd behandeld met een plantaardig dieet, beweging en stressmanagement. De tweede groep werd gevraagd het standaard medische advies te volgen. Na een jaar werd het effect van de verschillende interventies gemeten. De eerste groep met het voornamelijk plantaardige dieet draaide zijn hart- en vaatziekten om. Uit de scans bleek de vernauwing van de kransslagaders aanzienlijk afgenomen te zijn. De deelnemers kregen meer energie, verloren gewicht en voelden zich beter. De meeste patiënten in de controlegroep hadden precies het tegenovergestelde resultaat bereikt. Hun kransslagaderen werden nauwer en aan het einde van het onderzoek bleek hun hartziekte zich verder ontwikkeld te hebben.

Wat kunnen we hier van leren? Dit onderzoek heeft aangetoond dat er een effectieve en veiligere oplossing is voor het genezen van hart- en vaatziekten dan de huidige methodes zoals coronaire bypassoperatie, angioplastiek en stents. Coronaire hart- en vaatziekten vinden zijn oorsprong in voeding en zijn dan ook met voeding te genezen.

Download hieronder zijn wetenschappelijke publicaties:

  • The Lancet – Can Lifestyle Changes Reverse Coronary Heart Disease? (PDF)
  • Journal of the American Medical Association – Intensive Lifestyle Changes for Reversal of Coronary Heart Disease (PDF)
Download

Dr. T. Colin Campbell

In 2004 publiceerde professor Dr. T. Colin Campbell het boek ‘The China Study’. In dit boek worden vele onderzoeken behandeld, waaronder de resultaten van meer dan dertig jaar onderzoek naar voeding en gezondheid, genaamd de ‘China-Oxford-Cornell Diet and Health Project’. Er werden meer dan 6.500 mensen in 65 verschillende Chinese dorpen onderzocht en gevolgd. De New York Times noemde dit onderzoek de ‘Grand Prix’ van epidemiologisch onderzoek.

Belangrijke uitkomsten van dit onderzoek zijn dat ziekten als kanker, hart- en vaatziekten en diabetes samen clusteren in verschillende leefgebieden. In andere gebieden zijn deze ziekten niet of nauwelijks aanwezig.

Een voorbeeld: Amerikaanse mannen hebben zeventien keer meer kans op overlijden aan hart- en vaatziekten in vergelijking tot mannen op het Chinese platteland. Dr. Campbell vond zelfs gebieden in China bestaande uit 100.000 mensen, waar niet één persoon onder de leeftijd van vijfenzestig aan hart- en vaatziekten was overleden.

Wat is het voornaamste verschil tussen deze mensen? De Chinese proefpersonen aten een overwegend onbewerkt, plantaardig dieet. De Amerikanen aten overwegend dierlijk en bewerkt voedsel. Bij een typisch Westers dieet is 40% van de calorieën afkomstig uit dierlijke producten, 50% komt uit geraffineerde- en bewerkte producten en slechts 10% is afkomstig uit plantaardig voedsel.

Het gemiddelde totale cholesterol van de Chinese mannen varieerde tussen de 2.07 en 3.49 mmol/l (81-135 mg/dl). De Amerikaanse mannen hadden een gemiddeld totaal cholesterol van 5.56 mmol/l (215 mg/dl). Dit is een enorm verschil.

Te hoge cholesterolwaarden zijn niet voor niets belangrijke risicoindicatoren voor veel Westerse ziekten. In Nederland bedraagt het gemiddelde totale cholesterolgehalte 5.40 mmol/l (209 mg/dl). Deze waarden zijn vergelijkbaar met de Amerikaanse en dus veel te hoog.

Klik hieronder om de Cornell Universiteit samenvatting te zien:

  • The China Project: Studying the Link Between Diet and Disease
The China Project: Studying the Link Between Diet and Disease