Dr. Alphonse Roex 

Gynaecoloog, PhD

(gepensioneerd)

Dr. Alphonse Roex, gynaecoloog, heeft zijn medische specialisatie voltooid aan de Vrije Universiteit en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, beide in Amsterdam. Hij heeft als gynaecoloog gewerkt in het Medisch Centrum Alkmaar en in een groot opleidingsziekenhuis, de Lyell McEwin Hospital in Adelaide, Zuid-Australièˆ. Tevens heeft hij ook als senior lector voor de University of Adelaide gewerkt. Hij is ook gedurende 9 jaren een management consultant geweest bij organisatie adviesbureau Berenschot in Utrecht.

Vanaf 2000 woont hij in Australièˆ, samen met zijn vrouw Heleen en 3 kinderen. Sinds 2010 heeft Alphonse samen met Heleen, op basis van wetenschappelijk onderzoek bij mensen, besloten gezond plantaardig te gaan eten. Omdat er veel verwarring bestaat over wat nu precies gezonde voeding inhoudt, hebben Heleen en Alphonse besloten hun wetenschappelijke inzichten te delen, onder meer door het houden van voordrachten. Als onafhankelijke dokters willen ze graag een gezonde levensstijl bevorderen bij zoveel mogelijk mensen. Met duo voordrachten in Australièˆ en Nederland merken ze tot hun voldoening dat meer en meer mensen begrijpen hoe ze hun eigen gezondheid kunnen optimaliseren door gevarieerd plantaardig te eten.

Zij steunen van harte andere mensen die deze belangrijke boodschap over voeding en gezondheid willen uitdragen. Zowel Heleen als Alphonse zijn onbezoldigde adviseurs en financieel niet betrokken bij The Healthy Heart zodat ze onafhankelijk kunnen blijven in hun advies en expertise.

Lees hier meer over Dr. Alphonse Roex:

www.adelaide.edu.au/directory/alphonse.roex

couraveg.org/en/project/alphonse-roex/

learn.transfusion.com.au/mod/book/view.php?id=1274&chapterid=56

www.linkedin.com/in/alphonse-roex-b550233b/?originalSubdomain=nl