Business Health Program

Wilt u de gezondheid en productiviteit van uw werknemers naar een hoger niveau tillen, terwijl u de lange termijn kosten verlaagt? Neem dan vrijblijvend contact op.
Neem contact op

Gezonde werknemer is gezond bedrijf

Werknemers zijn het meest belangrijke levende 'kapitaal' van elk bedrijf of organisatie. Hun gezondheid en welzijn bepalen de bedrijfsresultaten.

Ziekteverzuim, pesterijen, negatieve competitie, fouten en lage energie, vormen grote verborgen kostenposten en dragen bij aan een verzwakt en onprettig werkklimaat.

Vreemd genoeg wordt dit besef zelden vertaald in een effectief gezondheidsprogramma. Wij hebben hiervoor speciaal het Business Health Program ontwikkeld.

Dit is een wetenschappelijk onderbouwd en effectief programma, gericht op preventie, gezondheid en genezing van werknemers van alle rangen en standen.

Business Health Program

Het Business Health Programma bevat een standaard plan van aanpak dat de nodige varianten en gradaties kent. Wij passen dit aan op de wensen van uw bedrijf of organisatie. U kunt zelf kiezen uit onderdelen die u het meest geschikt of haalbaar acht voor uw bedrijf. Het zal daarbij duidelijk zijn dat de complete lifestyle training met alle vier de pijlers het grootste gezond makende effect heeft.

De 4 pijlers van optimale gezondheid in uw bedrijf

  • Voeding. Het is zo logisch. Leer echt gezond en smakelijk te eten en drinken. Leer het onderscheid tussen "voedsel als medicijn" en "voedsel als venijn" en vertaal dat inzicht in je bedrijf. De wetenschappelijke bewijzen voor de juiste voedingsmethodes die jezelf en je werknemers beschermen tegen beschavingsziekten zijn overweldigend.
  • Beweging. De nieuwste onderzoeken leren dat het met geringe, juist gedoseerde bewegingsvormen al mogelijk is om maximaal resultaat te boeken. De grote ontdekking: korte, krachtige en aandachtige inspanning levert goede resultaten. Zeker in combinatie met zoiets simpels als regelmatig wandelen in de natuur. Leer slim bewegend te werken, afgewisseld met werken in rust. Hier valt veel aan te doen binnen het bedrijf. 
  • Stress management. Ook heel belangrijk. Innerlijke rust en vrede vormen de basis voor duurzame gezondheid. Ook hier weer: nieuwe, uitgeteste, korte en goed te leren technieken zijn zeer werkzaam als het gaat om het opruimen en voorkomen van stress.
  • Zingeving en Sociabilteit. Een nieuw woord in opkomst. Sociabiliteit is het geheel van sociale intelligentie, empatisch vermogen en het gebruik van warme creativiteit en wederzijdse ondersteuning in de omgang met collega's op de werkvloer. Maar ook werken met passie en plezier vanuit gezonde zelfzorg. Dit komt voor uit zingeving. 

Kosten zieke en ongezonde werknemers

Zeker 70% van de bedrijven en organisaties schatten hun ziektekosten te laag in. Ongeveer 20% van de werkgevers schatten dat een zieke werknemer slechts € 50,- per dag kost.

Het werkelijke bedrag voor directe kosten ligt in Nederland tussen de €200,- en 400,-, afhankelijk van de loonshoogte.

De hoogte van verborgen ziektekosten zijn lastiger in te schatten maar zijn verontrustend hoog. Bij langdurig zieken zijn de bedrijfskosten nog hoger. Bijvoorbeeld: het UWV stelt een reïntegratie traject verplicht, zoniet dan moet u een jaar langer doorbetalen.

Dan zijn er de nog meer verborgen kosten van halfzieke werknemers die toch blijven werken, fouten maken, traag werken en lagere motivatie hebben.

Een rekenvoorbeeld
Bedrijf X heeft 100 werknemers. Het ziekteverzuim is 4,6 %, iets boven het landelijk gemiddelde. Elke werknemer werkt gemiddeld 260 dagen per jaar en is minimaal zo'n 8,4 dagen per jaar ziek.

  • Een verzuimdag kost u €300,-. Totaal bedrijfsverlies per jaar bedraagt dan €252.000,- aan directe kosten alleen al.
  • Als de gemiddelde werknemer na ons programma 0,6 % minder ziek is per jaar, scheelt dat 1 ziektedag per jaar. Dit scheel al €30.000 per jaar. Als ons programma 3 jaar positief doorwerkt, is de besparing over 3 jaar € 90.000,-

Dit is een zeer behoudende berekening voor een bedrijf van 100 werknemers. Dus nog zonder vervangkosten, verborgen kosten en zonder rekening te houden met half zieke werknemers die toch doorwerken. Een redelijke schatting is dat de kosten zeker 2 keer zo hoog zijn.

Schokkende feiten over de Nederlandse bevolking en dus over uw werknemers
Bijna de helft van de bevolking is te zwaar. Meer dan de helft krijgt onvoldoende beweging. Een kwart rookt. Ruim 20% drinkt te veel. Zeker 20% heeft burn-out klachten. Rokers verzuimen 1,5 keer zo vaak als niet-rokers. Overgewicht veroorzaakt 10% meer arbeidsverlies, en 2 keer meer risico op arbeidsongeschiktheid. Sporters verzuimen 5 tot 12 dagen minder per jaar. Op dit moment zijn de ziektekosten meer dan 10% van het bruto nationaal product.

Kortom: bevrijdt uw bedrijf en dus werknemers uit de strop van ziektekosten. En zeker zo belangrijk: verbeter de werksfeer in uw bedrijf en de gezondheid van uw werknemers met passende, prettige en effectieve maatregelen.

Complementaire programma's

Vitaal Bedrijf

Wilt u de gezondheid en productiviteit van uw werknemers naar een hoger niveau tillen, terwijl u de lange termijn kosten verlaagt? Vanuit een op maat gemaakte bedrijfsanalyse stellen we in samenspraak met uw bedrijf een plan van aanpak op, gebaseerd op de pijlers voeding, beweging, stress management en zingeving. Stap voor stap vooruit naar een vitalere, leukere en effectievere onderneming!

Health Bootcamp

Dit is een uniek paradepaard van ons totale programma. Deze Health Bootcamp bevat een 'outdoors' van 5-7 dagen en is vooral geschikt voor mensen die bewust kiezen voor een effectieve sprong naar hogere gezondheid. De Health Bootcamp draagt sterk bij aan groepsvorming, verbinding en teamwork. De deelnemers leren over optimale gezondheid en hoe dit te integreren in hun dagelijks leven. Wij bieden ook rustigere varianten van dit programma aan.

Herstelprogramma langdurig zieken

Werknemers die geconfronteerd worden met langlopende ziekteprocessen hebben baat bij een gericht, speciaal ontwikkeld Herstelprogramma Langdurig Zieken. Deze training is van toepassing op vele aandoeningen. Door vergelijkbare wetenschappelijk bewezen programma's zijn wereldwijd duizenden mensen genezen. Het heeft een genezende impact op de meeste moderne beschavingsziektes.

Personal health Coaching

Dit is een effectieve en diepgaande vorm van gezondheidscoaching. Vanuit verschillende leefstijl pijlers worden de handvatten aangereikt die voor de persoon nodig zijn om weer gezond en vitaal te worden. Het is dus maatwerk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de vier pijlers: voeding, beweging, stress management en zingeving. Tegelijkertijd wordt gecoached op verdere ontwikkeling van talenten en capaciteiten.

Team

IJsbrand Straatman, Founder

Social Management, Hogeschool Utrecht, Amersfoort

Plant Based Nutrition Certificate, Cornell University, New York

Ing. Ab Straatman, Co-Founder

Business Coach

Expert natuurgeneeskunde

Eline Wildeboer, Diƫtist

Voeding en Diëtetiek, Hogeschool van Amsterdam

Lotta Breed, Healthy Life Lab

Voedingsdeskundige

Fysiotherapeut

Janneke Hellendoorn, Gezondheidscoach

Gecertificeerd Transformative Life-Coach

Business Health Program

Wilt u de gezondheid en productiviteit van uw werknemers naar een hoger niveau tillen, terwijl u de lange termijn kosten verlaagt?

Neem contact op
Close

Neem contact op

Bel met 06 244 049 68 voor een afspraak, of vul onderstaand formulier in. We komen zo spoedig mogelijk bij je terug.